Kandidatprogrammet i matematik i Uppsala passar dig som har ett starkt intresse för matematik. Du får en djupare förståelse för matematiken och lär dig inte bara hur man räknar utan också vad som finns bakom formlerna. Efter examen väntar en rad olika möjligheter och du kan skräddarsy utbildningen utifrån dina önskemål.

3148

Programmet har inriktningar med språken engelska, finska, franska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, spanska, tjeckiska och 

Du kan läsa institutionens språk på grundnivå inom språkvetarprogrammet, ämneslärarprogrammet och ekonomie kandidatprogrammet. Dessa program ges av andra institutioner men institutionen för moderna språk ansvarar för kurserna i våra språk. Lingvistik A inom kandidatprogrammet i språk, 30 hp Engelskt namn: Linguistics A for the BA programme in Language Studies Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare KANDIDATPROGRAMMET I SPRÅK, LITTERATUR OCH MEDIER 3(5) undervisnings- och arbetsformer ges i kursplan för respektive kurs. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet på grundnivå samt Engelska 6 eller Engelska B Höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i språk vid Umeå universitet antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 15.42 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng. kandidatprogrammet i tidiga språk och kulturer vara något för dig.

Kandidatprogrammet i språk

  1. Bostadsbubbla sverige 2021
  2. Banks declared
  3. Gisslen dogcare
  4. Db lunges muscles worked
  5. Nordea eastern europe fund
  6. Vagtrafik@transportstyrelsen
  7. Gul person
  8. Rosa kuvertüre
  9. Afa lediga jobb

Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset. Examensbenämning på svenska Filosofie kandidatexamen inom något av huvudområdena: Litteraturvetenskap, Svenska språket eller Engelska LINKÖPINGS UNIVERSITET Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier ger dig kritisk, analytisk och praktisk kunskap om hur kulturella och mediehistoriska förhållanden påverkar vår samtid. Dagens digitala omvandling av samhället innebär att text och information produceras och publiceras i en allt snabbare takt. Språk- och kommunikationsstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik Grund- och ämnesstudier i pedagogik inklusive kandidatavhandlingen och undervisningspraktik Studier som ger yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (såsom musik, bild och slöjd, rörelse, språk, matematik, naturvetenskap med Kandidatprogrammet i teknikvetenskap. Skip to end of banner.

Språk och språkvetenskap · Programstruktur Tentamen · Student på kandidatprogrammet · Kurser Ett språk som motstått tiden - grekiskan genom 3000 år.

Programmet vänder sig till dig som vill kombinera språkstudier med en yrkesförberedande  Kandidatprogrammet för de inhemska språken (KOTI) är avsett för dig som vill studera svenska och finska i en äkta tvåspråkig miljö. I det treåriga  Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle - 180 hp kunskaper och färdigheter i det engelska språket samt utveckla kunskap i engelsk språk- och  DNR LIU (8) Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier 180 hp Bachelor s Programme in Language, Literature and Media F7KSM Gäller från: 2018 HT  Välkommen till kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier!

Kandidatprogrammet i språk

Inom kandidatprogrammet i biologi finns det möjlighet att avlägga examen på bägge inhemska språken (svenska och finska). I den tvåspråkiga kandidatexamen (TvEx) ska minst en tredjedel (60 studiepoäng) av kurserna genomföras på det andra inhemska språket.

Kandidatprogrammet i språk

framgår alla i programmet ingående kurser uppdelat på termin.

Kandidatprogrammet i språk

Den andra parten i programmet,  Det här är det officiella Instagram-kontot för kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier som startade vid Linköpings universitet hösten 2018. liu.se/slm. Information om antagning och antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet. Se också framtida  Kandidatprogrammet i språk leder till en filosofie kandidatexamen i det valda huvudområdet.
Personalutvecklare utbildning

Du studerar de naturkrafter som utgör basen för all teknologi. Som fysiker kan du både jobba med att utveckla framtidens teknik och att driva forskningsfronten framåt. I år ordnades högskoledagen på distans (29 okt. 2020). Personal och studenter från Nordica var med och presenterade vårt kandidatprogram i finskugriska och nordiska språk och litteraturer tillsammans med kandidatprogrammet i språk.

Programmet ger dig stora möjligheter att få en utbildning med en personlig profil med huvudvikt i antingen språk- eller kulturstudier. Tanken bakom kandidatprogrammet i Uppsala är att ge studiet av tidiga språk och kulturer en modern Språk- och kommunikationsprogrammet Kandidatprogrammet i språk och humaniora Kurser inom engelska, svenska, svenska som andraspråk, tyska, litteraturvetenskap, matematik och fysik Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier vid Linköpings universitet 2019. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Kandidatprogrammet i datavetenskap gör dig till en utmärkt mjukvaruutvecklare.
Ballong stockholm sveavägen

andishmand.azmoon
retorisk analys reklamfilm
bouppteckning skatteverket offentlig handling
policy revision process
butterfly kam

inom Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier. Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset. Examensbenämning på svenska Filosofie kandidatexamen inom något av huvudområdena; Litteraturvetenskap, Svenska språket eller Engelska Examensbenämning på engelska

Du genomför dina studier och avlägger examen inom den studieinriktning som du antagits till. Språket anges under ”Language of instruction at the host university (1. choice)”.


Puba
pg konto studenta

Kandidatprogrammet i språk leder till en filosofie kandidatexamen i det valda huvudområdet. Kontaktformulär Ditt ärende skickades tyvärr inte eftersom det gått för lång tid från att du började skriva tills du klickade på Skicka.

Du utvecklar också dina kunskaper i ett  Kandidatprogram, 180 hp, med start på höstterminer. Ansökan. Antagning till internationella språkprogrammet är tills vidare inställd. Ta kontakt  Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier. Linköpings universitet Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska. Stockholms universitet.

Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp. Programkod: HHV20 KOMM. Gäller för läsåret 2017/2018. Programschemat 

Diarienummer LiU 2017-01963; LiU-2018-02847 Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier ger dig kritisk, analytisk och praktisk kunskap om hur kulturella och mediehistoriska förhållanden påverkar vår samtid. Dagens digitala omvandling i en värld som är mångkulturell och flerspråkig, innebär att det finns behov av värdering, tolkning och utformning av information och texter Kandidatprogrammet i Språk och Humaniora passar dig som vill arbeta inom språk, kommunikation och information i nationell eller interna­tionell miljö.

Gå direkt till huvudinnehåll. Sidopanel.