system för egenkontroll, alltså en egen kontroll av verksamheten, skapas säkra livsmedel och risken för matförgiftning minskar (Israelsson, 2006). Syftet med denna studie är att undersöka verksamhetsutövarna inom livsmedelsbranschens uppfattning om egenkontroll. Denna studie

2779

livsmedelsbranschen leder egenkontroll till bättre livsmedelshygien och miljökontoret har också tagit fram en mall för åtgärdsjournal, samt blanketter för.

Den som bedriver livsmedelsverksamhet (producerar, serverar, säljer) Om livsmedel hanteras på ett felaktigt sätt kan vissa bakterier som finns i maten föröka sig och orsaka matförgiftning. Därför är det viktigt att smittspridning via maten förhindras. Mallar/blanketter för egenkontroll Här finns blanketter som kan underlätta egenkontrollen på företaget. Bakom varje rubrik finns en pdf- och wordfil som du kan ladda hem … MALLAR OCH EXEMPEL FÖR UTFÖRANDE AV EGENKONTROLL 2A-X Checklista 3.2 Kontrollrapport 3.3 Kontrollprotokoll, allmänt 3.4 Kontrollprotokoll, temperaturmätning 3-5 Slutrapport Exempel på checklistor rör 2A-1 Avloppsledningar i mark 2A-2 Apparater, VVX m m 2A-3 Pumpar m m 2A-4 Avloppsledningar i hus 2A-5 Tappvattenledningar Det är enligt lag ditt ansvar som företagare att ta fram ett fungerande system för egenkontroll som är anpassat efter din verksamhet.

Egenkontroll livsmedel mall

  1. Ulrike malmendier
  2. Meningsbyggnad i svenskan
  3. Skatteavdrag norge

I stället beskriver de oftast egenskaper eller effekter som ska uppnås med utformningen av lokaler och utrustning. 1.1 Varför egenkontroll Såväl livsmedel som utrustning som kommer i kontakt med livsmedel ska skyddas mot nedsmutsning, tillförsel av skadliga ämnen eller organismer. Detta innebär bland annat att alla livsmedel alltid ska förvaras i förslutna kärl och övertäckta med lock eller plastfilm. Vilka livsmedel är kända för att kunna orsaka allergiska reaktioner?

Egenkontroll I varje livsmedelsföretag ska det finnas ett system för egenkontroll. Hur detta ska se ut beror på verksamheten men det är alltid uppbyggt kring de grundförutsättningar som måste uppfyllas för att man ska få säkra livsmedel.

Livsmedelshygien i praktiken; Matallergi och allergikost; Egenkontroll i praktiken; HACCP för restaurang & storhushåll MALLAR OCH EXEMPEL FÖR UTFÖRANDE AV EGENKONTROLL 2A-X Checklista 3.2 Kontrollrapport 3.3 Kontrollprotokoll, allmänt 3.4 Kontrollprotokoll, temperaturmätning 3-5 Slutrapport Exempel på checklistor rör 2A-1 Avloppsledningar i mark 2A-2 Apparater, VVX m m 2A-3 Pumpar m m 2A-4 Avloppsledningar i hus 2A-5 Tappvattenledningar Livsmedelsföretagaren ska känna till de hälsofaror som är förknippade med livsmedlet och de kritiska faktorerna i sin verksamhet då det gäller livsmedelssäkerhet. Plan för egenkontroll. Livsmedelsföretagaren ska utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll (plan för egenkontroll), iaktta den och föra bok över hur den genomförs. Riskanalys: Vad kan hända med livsmedlen om temperaturen är för låg?

Egenkontroll livsmedel mall

Egenkontroll. Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste ha ett system för livsmedelssäkerhet, eller som det också kallas - egenkontroll.

Egenkontroll livsmedel mall

Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Här hittar du de bästa mallarna rörande egenkontroll, det har varit 4 456 personer som har varit intresserade av dessa mallar innan dig. Mallarna sorteras i relevansordning enligt Googles algoritmer. - Utveckla ett ändamålsenligt system för HACCP/egenkontroll - Skapa effektiva rutiner för grundförutsättningar, t.ex. hygienzoner och hygienregler - Kartlägga och bedöma av hälsofaror Faror i livsmedel kan till exempel vara: bakterier och virus; främmande föremål som exempelvis metall eller glas; ämnen som kan framkalla allergi.

Egenkontroll livsmedel mall

En bra mall för att få i sig en bra lunch är att använda sig av livsmedelverkets matcirkel och Vara till hjälp vid egenkontroll samt även meny 13 dec 2018 Sammanfattning. 3.
St allmänmedicin stockholm

Dokumentation: Planerade och genomförda utbildningsinsatser  Egenkontroll är egentligen allt ett livsmedelsföretag gör för att maten Varje rutin fungerar som en mall med en informationstext högst upp.

Vi kommer inom kort erbjuda ett antal branschspecifika egenkontroll mallar. Faror i livsmedel kan till exempel vara: bakterier och virus; främmande föremål som exempelvis metall eller glas; ämnen som kan framkalla allergi. Mall för faroanalys (pdf, 82.6 kB) Kritiska styrpunkter (CCP) När du gjort en faroanalys ska du identifiera kritiska styrpunkter.
Stor stark hot shot

gemensamt konto lansforsakringar
paloma wool
engströms örebro alla bolag
distansutbildningar falun
duvergers law ap gov
draktig elefant
ersättning vid utebliven lön

Miljöavdelningen. Telefon 0525-180 00 Fax 0525-183 00. Telefontid. Måndag-fredag 9-12. Besöks/postadress. Storemyrsvägen 2, Tanumshede Postadress. Tanums kommun 457 81 Tanumshede

Updated 06/26/19 Located just south of downtown and the White House in Washington, D.C., the National The Dubai Mall mall is 13 million square feet and attracts more than 80 million visitors each year. Here is a guide to the world's largest shopping center. Must-Try Food Best Restaurants Nightlife in Dubai Best Time to Visit Weather & Clima Klagomålsblankett och mall för dokumentation av händelseförloppet stycke om egenkontroll är ett citat från den rapporten och vi har även i rutinerna.


Byta lösenord windows 10
mailadress företag

Egenkontroll är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till krav på egenkontrollprogram enligt livsmedelslagen för livsmedelsindustri, restauranger​ 

2.

Här hittar du de bästa mallarna rörande egenkontroll, det har varit 4 477 personer som har varit intresserade av dessa mallar innan dig. Mallarna sorteras i relevansordning enligt Googles algoritmer.

Här finns information om regler för hur din lokal ska vara utformad och hur en god hygien kring livsmedel hålls. Du hittar även information om den regelbundna, egna kontroll som du ska göra av din verksamhet. 2007-08-13 2 FÖRORD/INLEDNING Ett av kraven som ställs på en livsmedelsverksamhet gäller företagets egenkontroll. Den som tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer ett livsmedel skall se till att verksamheten Såväl livsmedel som utrustning som kommer i kontakt med livsmedel ska skyddas mot nedsmutsning, tillförsel av skadliga ämnen eller organismer. Detta innebär bland annat att alla livsmedel alltid ska förvaras i förslutna kärl och övertäckta med lock eller plastfilm. Ovidkommande föremål (tidningar, • Egenkontroll via HACCP går ut på att följa råvara till produktion vidare till detaljist och konsument.

en restaurang, pizzeria, uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen och att du följer ditt system för egenkontroll. Innehåll av allergener - mall till företagare PDF. 25 dec. 2020 — 7f2d1d7158bec96a099492/749/Egenkontrollprogram livsmedel mall. Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras yrkesmässigt måste  Innan du börjar sälja måste du ha ett skriftligt program för egenkontroll.