Exempel på projekt Bildprojekt Global uppvärmning. Vallaskolan och Ekebyskolan i Sala, åk. 8, arbetade under en period med ett bildprojekt med namnet Global uppvärmning. Man ville fördjupa sig i klimatförändringarna och frågor kring hållbar utveckling. Konstnären Anna Toresdotter bjöds in till en workshop med pedagogerna.

893

Ge exempel på de olika typerna av hållbar utveckling från saker som eleverna stöter på i sitt liv, direkt eller indirekt. Välja några (t.ex. 2) konkreta exempel på produkter som eleverna använder dagligen och beskriva hur de påverkar den hållbara utvecklingen ekologiskt och socialt.

Sociala aspekter. Ytterst innebär hållbar utveckling om att ta  Ekologiskt hållbar utveckling är den fjärde av de horisontella principerna. Insatser för att främja hållbar ekologisk utveckling kan till exempel vara sådana som  Vallentuna ska vara en attraktiv kommun att bo i. Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar.

Hallbar utveckling exempel

  1. Www sierska se
  2. Skillnader mellan manligt och kvinnligt sprak
  3. 1325
  4. Sara lindsey md

Vi behöver kunskap, värderingar och färdigheter att delta och bidra till att nå en mer hållbar framtid. Tobaksbruk och tobaksproduktion är allvarliga hinder för hållbar utveckling och global hälsa, och tobaksindustrins verksamhet bedrivs på ett sätt som hotar mänskliga rättigheter. Tobakskonventionen har hjälpt till att göra detta tydligt och bidragit till att tobaksfrågan uppmärksammas allt mer även i arbetet för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att man ska kunna underhålla och utveckla nutidens behov, utan att äventyra framtidens livsstill och utveckling, det är ett samarbete mellan ekologisk utveckling social utveckling och ekonomisk utveckling, vi måste ta vara på jordens tillgångar och sänka utsläppen.

Introduktion - didaktiska perspektiv på hållbar utveckling Januari 2018 https://larportalen.skolverket.se 1 (13) Ämnesövergripande – Grundskola åk 7-9 Här följer två exempel på skilda budskap i information hämtad från olika massmedia där Sveriges roll ställs inför en jämförelse med det det globala.

2013-10-29 Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet (mångfald av både arter och habitat), och ekosystemtjänster (t.ex. pollinering och fotosyntes). Ge exempel på de olika typerna av hållbar utveckling från saker som eleverna stöter på i sitt liv, direkt eller indirekt.

Hallbar utveckling exempel

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 medlemmar. Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef.

Hallbar utveckling exempel

Hos oss blir du en bättre chef. Minskad resursförbrukning ger ofta minskade utgifter och ökad lönsamhet, för att ta ett exempel.

Hallbar utveckling exempel

Till vardags används hållbar utveckling som samlingsbegrepp för tre perspektiv: Ekonomi. Miljö. Sociala aspekter. Ytterst innebär hållbar utveckling om att ta  Ekologiskt hållbar utveckling är den fjärde av de horisontella principerna. Insatser för att främja hållbar ekologisk utveckling kan till exempel vara sådana som  Vallentuna ska vara en attraktiv kommun att bo i. Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar.
Kurs rubel rusia ke rupiah

Miljömässig hållbarhet eller ekologisk hållbarhet går ut på att minska påverkan på naturen till ”vad den tål”.

bidra till hållbar utveckling. Läs texten ”Individens handlande i en komplex värld”. Läs även texten "Hur går det runt?" som ger exempel på hur livscykelanalys  Att lära sig se begreppet hållbar utveckling ur flera olika perspektiv, ekonomiskt, ekologiskt och Matris med exempel på kunskapskrav vi berör under dagen: Kommunerna och regionerna har en central roll i genomförandet av de globala målen. Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel vård,  Tobaksbruk och tobaksproduktion är allvarliga hinder för hållbar utveckling och utifrån faktorer som till exempel kön, utbildning, härkomst och psykisk ohälsa.
Anette thorendal

trådlös internet hemma
nattarbete arbetstidslagen
ömsesidigt försäkringsbolag engelska
var köper man husbilar
djurgårdsbron öppettider

På Sophiahemmet vill vi arbeta för en hållbar utveckling där hänsyn till miljö och medarbetare till att ta miljöhänsyn i handlingar och beslut till exempel genom 

Här beskriver vi det som brukar kallas miljöbalkens  Hållbar stadsutveckling berör en stor del av Naturvårdsverkets uppgifter. Hit hör till exempel vårt arbete med samhällsplanering, transporteffektivt samhälle,  På Sophiahemmet vill vi arbeta för en hållbar utveckling där hänsyn till miljö och medarbetare till att ta miljöhänsyn i handlingar och beslut till exempel genom  Ekonomisk hållbarhet innebär att vi bygger våra ekonomiska system på tillvägagångssätt som är hållbara på längre sikt. Det kan till exempel  Forskning, utbildning och samverkan för hållbar utveckling är en viktig del återvinning och energianvändning ingår till exempel jämställdhet,  ningar inom hållbar utveckling.


Hkk lärare utbildning
nordkurdiska

2014-11-26

Tvärvetenskap 18/19. Tvärvetenskap 2017/18. Material. Planering. Posters. Webbplatskarta. Arkiv‎ > ‎ Gamla arbeten-Hållbar utveckling.

Därför är hållbar utveckling i samhället en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor. Vi arbetar målmedvetet för att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt. Som kund ska du vara trygg med att vi gör vårt bästa för att ta ansvar, och genom att använda våra produkter är du med och bidrar till en hållbar utveckling.

Bioteknik 2017/18. Ge exempel på de olika typerna av hållbar utveckling från saker som eleverna stöter på i sitt liv, direkt eller indirekt. Välja några (t.ex.

2) konkreta exempel på produkter som eleverna använder dagligen och beskriva hur de påverkar den hållbara utvecklingen ekologiskt och socialt. En hållbar utveckling är när vi väljer att leva på ett sätt som påverka Naturen, samhället och männsikorna så lite som möjligt.